Biznismeni iz celog sveta rade u zemljama gde su porezi najniži

Svako ko vodi velike poslove hoće da plaćaju najniže poreze Većina nacionalnih poreskih zakonodavstava priznaje pravo poreskom obvezniku da svoje poslovanje organizuje tako da plati manji porez. Karakterističan je stav jednog sudije američkog Vrhovnog suda: „Svako može organizovati svoje poslove tako da mu porezi budu što je moguće niži; niko…

прочитај више