Sve što morate da znate o registraciji firme u Crnoj Gori

Sve što želite da znate o registraciji nove firme u Crnoj Gori - brzo, jednostavno, povoljno

Zašto biste trebali da otvorite firmu u Crnoj Gori

Osnivanje firme je lako, brzo i jednostavno

Atraktivne poreske olakšice

Niska stopa poreza na dobit od 9%

Jedno od najboljih mjesta na svijetu za poslovanje

Otvorite firmu bez dolaska u Crnu Goru

Ovo morate da znate

Osnivač može da bude domaće ili strano fizičko ili pravno lice  

Izvršni direktor  može da bude crnogorski državljanin ili stranac

Osnivački ulog je najmanje 1 euro

Od dokumentacije potrebna je samo lična karta ili pasoš za strance

Stručne usluge osnivanja kompanija u Crnoj Gori

Registrujte svoju firmu  100% online u Crnoj  Gori: brzo, jednostavno i pouzdano.

 

Razgovarajte sa stručnjakom: 

Zdravo, moje ime je Milenko Velimirović. Ja sam vlasnik i direktor CONSULTING COMPANY SELECTA i  predsjednik Nacionalnog udruženja biznis konsultanata Crne Gore.  Uvijek sam tu da vam pomognem i ne ustručavajte se da me kontaktirate.  Ako želite moj savjet, pošaljite vaše pitanje na email:  selecta.me@gmail.com 

Ovo je naš najvažniji savjet: TRAŽITE SAVJET PRIJE OTVARANJA FIRME 

Za informacije pošaljite e-poštu na selecta.me@gmail.com  

ili nazovite  +382 69 590 433

Hajde da počnemo

 

Mi ćemo se pobrinuti za sve što vam je potrebno za otvaranje firme

10 jednostavnih koraka za registraciju firme u Crnoj Gori

Osnivanje firme  u Crnoj Gori postupak je koji se sastoji od više koraka. Bez obzira da li je firma  koja se osniva lokalna ili strana, svaki korak mora se pravilno slijediti prije nego što se firma  može potpuno registrovati.

Da biste osnovali firmu u Crnoj Gori, morate slijediti sljedeće korake:

Prvi korak: Odaberite naziv firme

Prvi korak za osnivanje firme u Crnoj Gori je da predložite naziv firme.   Mi ćemo u Centralnom registru  provjeriti da li je naziv firme slobodan.  Posaljite  predlog naziva firme na email: selecta.me@gmail.com (provjeru naziva možemo obaviti: ODMAH)  

Drugi korak: Dostavite nam podatke za osnivanje firme

 • Naziv firme  
 • Lični podaci za osnivača i direktora : ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, broj pasoša (za strance)
 • Sjedište kompanije – Ako još uvijek nemate svoju adresu, firmu možete registrovati na našoj adresi
 • Aktivnosti kojima će se baviti vaša kompanija 

Pošaljite informacije na e-mail: selecta.me@gmail.com 

Treći korak: Priprema dokumentacije za osnivanje firme

Na osnovu podataka koje ste nam dostavili, pripremićemo potrebna dokumenta  za osnivanje firme.

Kada pripremimo dokumentaciju,  dogovorićemo se o terminu kada možete doći u Crnu Goru, radi potpisivanja i overe  dokumentacije kod notara.

Četvrti korak: Samo jedan dan u Crnoj Gori

Za potpisivanje i ovjeru dokumentacije kod notara, potrebno je da dođete u Crnu Goru. Naša adresa je: Podgorica, Vasa Raičkovića 4b .

Sve možete obaviti za sat-dva vremena.

Ovaj korak možemo da izostavimo. Firmu možemo da registrujemo bez vašeg dolaska u Crnu Goru. 

Peti korak: Registracija firme u Centralnom registru

Mi dalje preuzimamo postupak oko osnivanja vaše  firme.

Procedura registracije firme traje samo  četiri  radna dana.

Šesti korak: Firma je otvorena - Šta sve dobijate:

Sedmi korak: Samo za strance: Da bi firma bila aktivna potrebno je da završimo i boravišnu dozvolu

Strani državljani koji otvaraju firmu u Crnoj Gori  moraju da traže i dobiju dozvolu za boravak i rad u Crnoj Gori. Procedura traje 20 dana.

Osmi korak: Otvaranje računa u banci

U Crnoj Gori posluje 13 banaka. Pomoći ćemo vam da brzo i jednostavno otvorite račun 

Račun je primljen za dan ili dva.

Šta da radim nakon uspješne registracije moje crnogorske kompanije?

Zatražite dozvolu boravka

Ako ste direktor kompanije, morate dobiti dozvolu boravka.

Ako ste zainteresovani, u vaše ime možemo odabrati imenovanog lokalnog direktora – posjetite našu stranicu usluga da biste saznali više.

Otvorite bankovni račun

Nakon uspješne registracije vaše crnogorske kompanije, možete otvoriti račun preduzeća u bilo kojoj od najvećih banaka u Crnoj Gori.

Svaka crnogorska banka zahtijeva fizičko prisustvo direktora kompanije kao dio procesa otvaranja računa. Ako niste u mogućnosti da posjetite Crnu Goru, potražite lokalnog direktora. Za više detalja pogledajte naš vodič za otvaranje računa preduzeća u Crnoj Gori.

Nađi knjigovođu

Možda će vam trebati poslovna licenca za neke poslovne aktivnosti kao što su:

Pribavite potrebne dozvole, licence i saglasnosti za obavljanje određenih djelatnosti. Neke djelatnosti zahtijevaju posebne uslove i odobrenja od strane nadležnih organa ili institucija. Na primjer, za obavljanje djelatnosti turističke agencije potrebno je pribaviti licencu od Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Obrazovne ustanove, banke, osiguranje, restorani, turističke agencije, finansijske usluge, industrija povezanu s uvozom / izvozom, itd. Za više informacija pogledajte naš vodič za poslovne dozvole u Crnoj Gori.

Prijavite se za PDV

Ako procijenjeni godišnji prihod vaše kompanije prelazi 30.000 eura, morate podnijeti porez na robu i usluge (PDV), koji je u drugim zemljama poznat kao porez na dodatu vrijednost ili porez na promet.

Kompanije registrovane za PDV trebale bi zaračunati ovaj porez svojim kupcima na pružene robe i usluge i taj iznos doznačiti poreskim vlastima. Za više detalja o PDV-u pogledajte naš vodič za PDV u Crnoj Gori.

Godišnje obaveze

Za više detalja o tome, pogledajte naš vodič za godišnje zahtjeve za prijavu za singapurske kompanije.

Maximalni rok za kompletno osnivanje firme iznosi 7 radnih dana

Cijena 550€

(svi porezi su uključeni u cijenu i nema skrivenih troškova)  

Za informacije pošaljite e-poštu na selecta.me@gmail.com  

ili nazovite  +382 69 590 433

Slobodno iznesite svoje mišljenje, zapažanje, kritike, pohvalu, sugestiju jer će mi to mnogo pomoći kako bih korigovao greške i prezentovao vam što kvalitetnije sadržaje

Sada možete da uštedite vrijeme dok obavljate registraciju firme i iskoristiti to vrijeme i trud za svoje poslovanje

Registrujte firmu iz bilo kojeg mjesta

Ne morate  biti fizički prisutni u Crnoj Gori da biste osnovali i upravljali kompanijom, tako da nema potrebe da dolazite, već otvorite kompaniju na mreži.

Vodite poslovanje odakle želite

Ne morate imati stotine dokumenata i papira. Sada sve važne dokumente možete držati na računaru i lako im pristupiti s bilo kojeg mjesta

Jednostavna i brza procedura

Pojednostavili smo proceduru tako da možete ubrzati i jednostavno pokrenuti vlastiti posao

Nema skrivenih troškova

Ne opterećujemo vas nikakvim skrivenim troškovima. Postoji samo jedna cijena.  

FAQ

Koji su osnovni uslovi za registraciju?

 1. Kompanija  mora imati najmanje jednog osnivača koji može biti domaća ili strana osoba ili kompanija.
 2. Direktor mora biti fizička osoba starija od osamnaest godina.
 3. Osnivač koji je fizička osoba može biti i direktor kompanije.
 4. Sekretar kompanije nije potreban. 
 5. Kompanija mora imati fizičku, lokalnu adresu u Crnoj Gori.
 6. Tvrtka mora imati uplaćeni kapital od najmanje 1 USD.

Za registraciju LLC preduzeća potreban je najmanje 1 osnivač. Privatno društvo sa ograničenom odgovornošću može imati najviše 50 dioničara.

Jedan direktor je obavezan da registruje privatno društvo sa ograničenom odgovornošću u Crnoj Gori. Direktor mora biti fizičko lice, a pravno lice ne može biti Direktor može biti stranac.

Ne. Direktor  ne mora biti državljanin Crna Gor. Ako je director kompanije stranac, mora tražiti I dobiti boravišnu dozvolu. Radna dozvola mora biti od iste kompanije u kojoj pojedinac želi biti direktor. Nadalje, lokalni direktor mora biti fizička osoba starija od 18 godina, a ne pravno lice.

Strane kompanije ili preduzetnici koji žele osnovati i upravljati Crnogorskom kompanijom mogu ili: A) imeovati stranog izvršnog direktora u Crnoj Gori da bi djelovao kao rezidentni direktor (uz dobianje bravišne dozvole); ili B) koristiti službu imenovanog direktora kompanije za korporativne usluge kako bi se udovoljilo zahtjevu rezidentnog direktora.

Postupak registracije preduzeća u Crnoj Gori sastoji se od dva jednostavna koraka:

Naziv kompanije –  Rezervacija

Prije registracije nove kompanije u Crnoj Gori, ime kompanije mora biti rezervirsano. Stoga se prvo mora podnijeti zahtjev za rezervaciju vašeg predloženog naziva kompanije. Ako se predloženo ime kompanije ne kosi sa bilo kojim postojećim imenom i ne spada u kategoriju neželjenih imena, trebalo bi da traje samo 10-15 minuta da se odobrenje imena kompanije dobije. Jednom odobreno, ime će biti rezervirano za vas 30 dana od datuma odobrenja.

Osnivanje kompanije

Prijava za registraciju kompanije može se podnijeti nakon što se dobije odobrenje za naziv kompanije. Kao dio prijave moraju se navesti sljedeće informacije:

 1. Detalji poslovnih aktivnosti
 2. Podaci o dioničarima i dionicama koje su im izdate
 3. Detalji direktora kompanije
 4. Detalji o sekretaru kompanije
 5. Podaci o sedištu
 6. Potpisani ustav kompanije

Ako koristite profesionalne usluge kompanije, firma vam može pomoći da su podaci u vašoj prijavi tačni i potpuni. Ako je sve u redu, prijava za registraciju bit će obrađena u roku od nekoliko minuta, I odmah ćete primiti obavijest o registraciji. Imajte na umu da odobrenje za osnivanje može trajati duže ako se radi o složenijoj registraciji kompanije.

Prvi korak u registraciji crnogorske kompanije je rezervisanje imena za kompaniju – kompanija se ne može registrovati bez prethodno odobrenog imena. Zahtjevi za naziv kompanije su da odabrano ime ne bude u sukobu s bilo kojim drugim postojećim imenom i ne smije sadržavati uvredljive ili ponižavajuće riječi.

 

Dva  su moguća ishoda kada predate zahtjev za ime kompanije:

 1. Ako je ime odobreno, poduzetnik može prijeći na sljedeći korak osnivanja kompanije s tim imenom.
 2. Ako je ime odbijeno, podnosilac prijave mora dostaviti novo ime.

Da. Stranac mora imati odeženinivo stručnog znanja da bi mogao sam da prprmei dokumenta za registraciju crnogorske kompanije. Ukoliko ne posjeduje taj nivo poznaanja procedure mogu angažovai  usluge licenciranog pružaoca korporativnih usluga.

Ne, ne morate biti fizički prisutni u Crnoj Gori da biste osnovali kompaniju. Svi papiri povezani s registracijom mogu se dostaviti punomoćniku putem pošte, tako da ije potrebno vaše fizičko prisustvo u Crnoj Gori. Međutim, kao dio procedure, banke traže posjetu Crnoj Gori radi otvaranja bankovnog računa.

Svaka osoba, bez obzira na svoju nacionalnost, može otvoriti kompaniju u Crnoj Gori, koja je starija od 18 godina.

Vlasnik može biti pojedinac ili druga korporacija, uključujući stranu korporaciju. Crnogorski zakon o kompanijama dozvoljava 100% stranog udjela. Dakle, stranac može registrovati Crna Goru kompaniju kao svog jedinog vlasnika.

Strana kompanija može osnovati lokalnu kompaniju u stopostotnom vlasništvu (koju strranci  često nazivaju podružnicom). Podružnica je daleko najpopularnija vrsta poslovne strukture za strane kompanije koje posluju u Crnoj Gori. To je zbog zaštite odgovornosti i povoljnog poreznog tretmana koji je dostupan ovoj strukturi.

Da, osnovne informacije o vlasnicima i direktorima kompanije dostupne su javnosti. Registar kompanija navodi ove podatke u www.crps.me  sajtu kompanija, koje svaka osoba može naći na internetu . 

Poslovni subjekti kojima je dozvoljeno u Crnoj Gori su preduzetnici,ortačko I komanditno društvo, DOO I Akcionarsko društvo. Privatno  društvo s ograničenom odgovornošću najčešći je oblik pravne strukture u Crnoj Gori. Za više informacija pogledajte poslovne strukture u Crnoj Gori .

Prema Crnogorskom Zakonu o privrednim društvima, prije osnivanja nove firme, svaka kompanija mora imati lokalnu adresu u Crnoj Gori kao registrovanu adresu kompanije. Registrovana adresa služi kao adresa vašeg preduzeća za obavljanje privredne djelatnosti, u pravne svrhe i za primanje službene prepiske. Vašu zakonsku evidenciju takođe treba čuvati na ovoj adresi. Adresa ne može biti broj poštanskog pretinca i mora biti komercijalna adresa (adresa stanovanja je dozvoljena u ograničenom broju okolnosti).

Ako imate kancelariju kompanije i želite je koristiti kao registrovanu adresu, trebali biste osigurati da tamo ima sjedište kompanije i da se na toj adresi vode statutarne knjige i evidencije kompanije. Ako koristite firmu za korporativne usluge, ona vam može pružiti uslugu registrovane adrese uz naknadu za uslugu.

Prema odjeljku ZakonU o privrednim društvima, DOO je privatno društvo sa ograničenom odgovornošću sa sljedećim karakteristikama:

 1. Broj osnivača je manji od trideset; i
 2. Onivači imaju procentualno učešće u upravljanju I raspodjeli dobiti kompanije.

DOO ima jednostvnije  uslove za registraciju od Akcionarskog društva.

Zavisno od prirode posla koji planirate obavljati, možda ćete trebati poslovnu licencu od nadležnog regulatornog tijela. Na primjer, restoran, kao i firma za financijske usluge, trebat će licencu svojih regulatornih tijela.

Srećom, birokratske prepreke su u Crnoj Gori svedene na minimum, a za većinu vrsta preduzeća nije potrebna licenca. Čak i ako je potrebna licenca, možete biti sigurni u brz, efikasan i neposredan postupak odobravanja vaše prijave za licencu.

To je ukupan iznos kapitala koji kompaniji dostavljaju njeni osnivači. U većini slučajeva to predstavlja iznos novca koji su ulatili  kompaniji za početak poslovanja. Minimalni potreban uplaćeni kapital za kompaniju je 1 euro. Međutim, za neke djlatnosti koji zahtijeva licencu, može se zahtijevati veći uplaćeni kapital kao dio zahtjeva za licenciranje.

Da bi postala lice ovlašćeno za zastupanje kompanije, pojedinac mora biti fizička osoba i stanovnik Crna Gora ili stranac.  Pored izvršnog direktora kompanija može imati više lica ovlašćenih za zastupanje.

Koliko će trajati registracija kompanije?

Rezervacija imena  za novu kompaniju traje samo nekoliko minuta ako CRPS. Međutim, ako se utvrdi da je izabrano ime na bilo koji način neprikladno, zahtjev će biti odbijen.

Budući da je postupak osnivanja nove kompanije administratvni postupak, potrebno je samo četiri dana da registrirujete novu kompaniju. Međutim, logistika procesa (poput prikupljanja i pripreme potrebnih dokumenata itd.) može produžiti postupak na nekoliko dana. Stoga, u svrhu planiranja sigurno je pretpostaviti da cjelokupni proces osnivanja kompanije u Crnoj Gori može potrajati nekoliko dana.

Koliko košta registracija kompanije?

Ukupni troškovi za registraciju kompanije iznose 550Eura. Troškovi mogu da budu I veći ako se radi o više osnivača ili ovlašćenih zastupnika, ako treba prevesti dokumenta I tome slično.

Šta sve kompanija može, a šta ne može?

Da, adresa prebivališta može biti i adresa sjedišta kompanije.

Ne. Stranac može da bude vlasnik kompanije 100%,

Da, moguće je da se stranac preseli u Crna Gora kako bi se bavio svakodnevnim poslovima dobivanjem vize I boravišne dozvole. Imajte na umu da zahtjev za boravišnu dozvolu mora odobriti policija Crne Gore. Dodatne informacije o boravišnoj dozvoli možete pročitati ovdje .

Da. Uz dobijanje boravišne dozvole crnogorska kompanija može zaposliti stranca. Zavisno od  vještina i kvalifikacijama zaposlenika, dostupne su različite vrste radnih dozvola. Molimo pogledajte dodatne informacije .

Koje su moje dugoročne obaveze?

Da. Prema crnogorskom zakonu o kompanijama, svaka kompanija mora imati lokalnu adresu u Crnoj Gori kao registrovanu adresu kompanije. Registrovana adresa služi kao adresa vaše kompanije u pravne svrhe i za primanje službene prepiske. Vaša pravna evidencija trebala bi se čuvati na ovoj adresi. Adresa ne može biti broj poštanskog sandučeta i mora biti komercijalna adresa (adresa stanovanja je dozvoljena u ograničenom broju okolnosti).

Ako imate podružnicu kompanije i želite je koristiti kao registriranu adresu, osigurajte da kompanija ima sjedište i da se na toj adresi vode statutarne knjige i evidencije kompanije. Vaš pravni savjetnik ili računovođa mogu pružiti registriranu adresu usluge uz naknadu.

Vaše LLC preduzeće može biti mala, srednja ili velika kompanija. Ako pripada maloj kompaniji, ne morate podnositi izvještaje o reviziji. Međutim, svaka kompanija osnovana u Crnoj Gori mora svake godine podnositi finansijske izvještaje Poreskoj upravi.

Crnogorska kompanija mora voditi računovodstvenu evidenciju i ostale dokumente pet godina od datuma završetka relevantnih transakcija.

Zašto Crna Gora?

Da, Crna Gora nudi neke od najizdašnijih poreskih olakšica i druge podsticaje kompanijama sa sjedištem u Crnoj Gori. Molimo pogledajte  ovaj odjeljak  za više detalja.