Likvidacija kompanije u Crnoj Gori

Stečaj i likvidacija DOO u Crnoj Gori - šta je potrebno i kako uraditi?

Likvidacija doo može se obaviti na dva načina: Pokretanjem stečaja ili pokretanjem skraćenog postupka likvidacije

1. Skraćeni postupak likvidacije DOO

2. Stečaj i likvidacija DOO

Skraćeni postupak je brži i jeftini način da likvidirate DOO

Potrebno je da vlasnik izmiri sve obaveze prema Poreskoj upravi

Pokreće se kod Centralnog registra privrednih subjekata

Postupak traje oko 7 dana

Osnivač odgovora ličnom imovinom za dugove društva za period od tri godine

Pokreće se prema preduzeću  koje  ima dugova 

Pokreće se kod Privrednog suda Crne Gore

Može da se završi planom reintegracije ili likvidacijom firme

Za manja društva postupak traje do dva mjeseca. Za složenije predmete može i nekoliko godina

Osnivač NE odgovora ličnom imovinom za dugove društva 

Skraćeni postupak

Cijena: 350€

Rok: 7 dana

Stečaj i likvidacija

Cijena:

550€ sudska taksa + zastupanje: 450€

Pozovite za besplatni savjet

Razgovarajte sa stručnjakom za stečaj i likvidacije preduzeća,  zatražite  hitnu pomoć i zakažite besplatne konsultacije

+38269590433

Pošaljite e-poruku

Pošaljite e-poštu našem timu  da dogovorimo povratni termin za razgovor ili zatražite dodatne informacije o tome kako vam možemo pomoći 

selecta.me@gmail.com

Provjerite mogućnost likvidacije

Odmah dobijte informaciju da li bi likvidacija bila adekvatna  mogućnost za rešavanje vaših problema

+38269590433

Koja je razlika između skraćenog postupka likvidacije i stečaja?

Stečaj je pravno i administrativno daleko komplikovaniji postupak od postupka skraćene likvidacije. Postupak stečaja se otvara u slučajevima kada privredni subjekat nema dovoljno imovine čijim bi se unovčenjem namirili povjerioci, dok se likvidacija sprovodi kod društava koja imaju dovoljno finansijskih sredstava za izmirenje obaveza prema povjeriocima. Stečajni postupak je pod kontrolom Privrednog suda, te stečajnog sudiju I stečajnog upravnika imenuje Privredni sud. Skraćeni postupak likvidacije pokreću članovi privrednog društva.

Zašto likvidirati svoju kompaniju?

Zasto bi vlasnik/ci pokrenuo skraćeni postupak likvidacije?

Postoji niz različitih razloga zbog kojih bi se vlasnik/ci preduzeća mogao dobrovoljno odlučiti da privede svoju kompaniju kraju. Evo nekoliko uobičajenih primjera:

Da se povuče – Čest je slučaj da vlasnik preduzeća želi da se povuče, a nema prirodnog nasljednika ni iz porodice ni iz postojećeg menadžerskog tima. To im ostavlja malo izbora nego da zatvore kompaniju. Vlasnik preduzeća može pokrenuti skraćnu likvidaciju  sve dok je solventna. 

Kako bi pokrenuli novi biznis  – Umjesto na penziju, mnogi vlasnici preduzeća žele zatvoriti postojeće preduzeće kako bi se mogli pokrenuti  nešto novo. Ako je postojeće poslovanje održivo, prodaja kao kontinuirano poslovanje svakako je opcija za razmatranje. Ako to nije moguće, možete se obratiti CRPS-u  da je likvidira. Jednom kada se firma likvidira, sva preostala imovina pripada vlasniku/cima.  

Reorganizacija grupe kompanija – Ponekad kompanija više nije potrebna. Nakon reorganizacije grupe kompanija, posao može biti samo ljuska, čija je imovina prebačena negdje drugdje. U tom slučaju brisanje je isplativ način da se to zatvori.

Nedostaje joj profitabilnost -Ako kompanija ne zarađuje dovoljno novca da bi bila isplativa ili nema dovoljno profitabilnosti da bi efikasno razvijala  posao, podnošenje zahtjeva za brisanje moglo bi biti razumna opcija.

Postoji sukob između vlasnika – Nesuglasice između vlasnika kompanije jedan su od najčešćih problema s kojima se preduzeća suočavaju. Ako se razlike u smjeru u kojem bi posao trebao ići, ne mogu riješiti , raspuštanje posla može biti jedina opcija.  

Ideja nije dobila podršku  – Ponekad kompanija nikada ne dobije podršku koja joj je potrebna na način na koji su se vlasnici nadali. Ako nema šanse za vaše proizvode ili usluge, likvidacija bi moglo biti krajnje sredstvo.  „Mirovanje kompanije“ bi moglo na odredjeno vrijeme da odloži likvidaciju, dok vlasnici ne doenseu konačnu odluku.

Postoje izazovi na vidiku – Posao je možda solventan, ali na pomolu mogu biti izazovi, poput novih učesnika na tržištu ili pada prodaje, što znači da je pravo vrijeme da razmilsite o likvidaciji kompanije. Ako kompanija ima imovinu velike vrijednosti, dobrovoljna likvidacija članova,mogla bi biti pametno razmišljanje.   Ako je imovine malo, tada će podnošenje zahtjeva za likvidacije  kompanije biti lakši način da je zatvorite.  

Da li mogu sam da pokrenem likvidaciju svoje kompanije?

Kratki odgovor je DA.

 

Možete sami da pokrenete postupak skraćene likvidacije svoje firme. Naravno, prethodno če CRPS pribaviti potvredu da nemate poreskih obaveze. Vi čete potpisati  i ovjeritiizjavu kod notara da odgovarate za obaveze društva u roku od tri godine od likvidacije kompanije

 

Možete da predate zahtjeva Privrednom sudu za otvaranje stečaja  svoje kompanije . O tome, da li su ispunjeni uslovi  za otvaranje stečaja odlučiće stečajni sudija. 

Mogu li zatvoriti firmu sa dugovima?

Ako vaša kompanija duguje novac jednom ili više kreditora, to vas ne sprečava da zatvorite posao. Glavna stvar koju treba razmotriti je da li se dugovi kompanije mogu otplatiti ili ne.

Stečajni upravnik prodaje imovinu kompanije kako bi stvorio sredstva za povjerioce, ali svi preostali neplaćeni dugovi se otpisuju.

 

 

Šta se događa s dugovima nakon što se kompanija likvidira?

U slučaju kada je preduzeće zvanično likdirano, ali ima zakonski dokazive dugove, poverilac ima pravo da podnese tužbu da namiri svoje potraživanje iz lične imovine vlasnika. Vlasnik odgovora za dugove kompanije u roku od tri godine od skraćene likvidacije društva. 

Koliko vremena traje skraćeni postupak likvidacije kompanije?

Skraćeni postupaklikvidacije upobičajeno traje 5-10 dana. Centalni registar će po službenoj dužnosti pribaviti potvrdu od Poreske uprave da firma nema poreskih obaveza. To je dovoljano da se firma likvidira. Ostali poverioci koji smatraju da prema likvidiranoj kompainji imaju potraživanja , mogu da se tužćobm traže da se alate od lične imovine vlasnika.

To je dobra opcija i za izvršnog direktora jer skraćena likvidacija:

 • Može vas spriječiti da postanete lično odgovorni za poreskni dug kompanije
 • Zatvara stres i brigu zbog pokušaja spašavanja posla
 • Zaustavlja povjerioce koji vas gnjave
 • Daje vam priliku da nastavite sa životom

Upravo sam saznao da je jedan od mojih dužnika otišao u likvidaciju. Sta da radim?

Ako neko preduzeće, koje vama duguje novac,  krene u likvidaciju, prvo pitanje koje sebi postavite je, kako da naplatite svoje potraživanje. Najčešće informaciju dobijete iz  neformalnih izvora ili uočite da je zatvorio svoj biro ili radnju. Ako prodje neko određeno vrijeme a vaš dužnike sene javlja, provjerite da li pokrenuo skraćeni postupak ili stečaj svoje firme. Čitanje Službenog lista Crne Gore, koji objavljuje firme koje su pokrenule postupak likvidacije bi vam oduzeo mnogo vremana, tako da najpre,  najčešće dobijete neki predoosječaj da se nešto čudno dešava. Prvo provjerite  da li je pokrenut skraćeni postupak likvidacije ili stečaj. Ako se radi o skraćenompostupku likvidacije imate tri godine da tužbom tražite svoje potraživanje.  Ako se radi o stečaju, prijavite svoje potraživanje Privrednom sudu. U svakom slučaju, postaje sve neizvjesno, ali vama jedino preostaje da pomno pratite šta se dešava i ne propustite rokove.  

Kako saznati što se događa u stečajnom postupku?

Pokretanje stečaja objavljuje se u Službenom listu Crne Gore. Objaviće se otvaranje stečajnog postupka, poziv povjeriocma da prijave svoja potraživnja itd.  Ako  ne prijavite svoje potraživanje u roku iz oglasa, više ga ne možete dobiti Zato pažljivo pratite šta se dešava sa vašimposlovnim partnerima koji vam duguju novac.

Šta je stečaj?

To je pokretanje postupka namirenja potraživanja od strane  povjerilaca. Može da se nastavi planom reintegracije ili da se završi likvidacijom preduzeća. 

Proces:

Zahtjev za pokretanje postupka stečaja podnosi se Privrednom sudu Crne Gore. Podnose ga povjerioci a može ga podnijeti i sam izvršni dužnik

Privredni sud određuje stečajnog sudiju koji imenuje stečajnog upravnika

Otvara se stečajni postupak. Zakazuje se sastanak povjerilaca. Stečajni upravnik podnosi izvještaj.

Ako postoji mogućnost za nastavak poslovanja donosi se plan reintegracije. Ako povjerioci donesu odluku da se imovina prodaje radi namirenja povjerilaca postupak se završava odlukom o likvidaciji preduzeća.

 

Preduzeće se likvidira i briše iz registra.

Ako razmišljate o likvidaciji svoje firme, sljedeći korak trebao bi biti savjet od licenciranog  stečajnog upravnika

Razgovarajte sa licenciranim stečajnim upravnikom već danas

Saradjujemo  sa preko 70 licenciranih stečajnih upravnika koji su spremni pružiti pomoć i smjernice koje su vam potrebne.

Zakažite termin za  besplatno savjetovanje  

069 590 433

Jednostavni koraci s našim stručnjacima

Dobijate svojih 30 minuta besplatnog, povjerljivog savjetovanja. 

 

Prvo ćemo razgovarati o trenutnoj situaciji vaše kompanije i potražiti najbolju opciju za vaše poslovanje. Razmotrit  ćemo cjelokupni financijski položaj vaše kompanije i razmotriti najbolje načine za nastavak.

Nakon sastanka s jednim od naših starijih savjetnika, imat ćemo bolju ideju kakav ishod želite i o tome ćemo vam moći dati najbolji savjet. To bi moglo značiti nastavak poslovanja  ili likvidacija kompanije.

 

Ako se odlučite za naš predlog, daćete  nam ovlašćenje da zastupamo vaše interese u postupku stečaja. 

 •  

Kada pronađemo pravo rješenje za vas i budemo zvanično ovlašćeni, započet ćemo posao i službeni postupak za vašu željenu opciju.

 

Pripremamo sva potrebna dokumenta za stečajni postupak i podnosimo  Privrednom sudu na dalju zakonsku  proceduru.  

 

Postupak stečaja je pokrenut. O svim dogadjajima vas pravovremeno obavještavamo i konsultujemo sa vama.

Moramo biti iskreni i povjerljivi. Od našeg uzajamnog povjerenja zavisi rezultat posla.

FAQ

Šta učiniti ako vaše društvo sa ograničenom odgovornošću bankrotira ili propadne?

Vođenje posla dolazi bez garancija uspjeha. Statistika pokazuje da 20 posto malih preduzeća propadne u prvoj godini, 30 posto propadne u drugoj godini, a 50 posto propadne nakon pet godina.

Istina je da ako se odlučite za vlastiti posao, morate se pomiriti s činjenicom da je neuspjeh vrlo stvarna mogućnost, a može se dogoditi iz razloga koji su van vaše kontrole.

Ako se to dogodi, najgore što možete učiniti je zakopati glavu u pijesak. Morate jasno i mirno pogledati situaciju, poslušati profesionalne savjete i onda se efikasno pozabaviti stvarima. Ovdje smo da vam pomognemo.

Šta se događa ako likvidiram svoju kompaniju sa ograničenom odgovornošću?

Stečaj i  likvidacija možda vam se čini kao poslednje rješenje, ali sa tim su postupkom povezane neke vrlo važne koristi. Dobrovoljna likvidacija povjerilaca omogućit će vam da brzo i profesionalno zatvorite svoju firmu. Zatim možete podvući crtu ispod nje i postati vlasnik druge kompanije čim se postupak završi – iako nećete moći da radite pod identičnim ili sličnim imenom.

Po završetku likvidacije, kompanija će biti izbrisana iz Registra kuća preduzeća i ona će prestati postojati. Svi dugovi koji se nisu mogli otplatiti prodajom imovine preduzeća otpisat će se ukoliko direktor kompanije nije potpisao ličnu garanciju. 

Ukratko postupak stečaja i likvidacije

Detalji procesa stečaja i likvidacije   preduzeća u velikoj mjeri zavise o odabranom postupku.

Međutim, karakeristično je ovih devet  osnovnih koraka :

Procedura je sledeća:

 1. Donošenje odluke  o likvidaciji 
 2. Dostavljanje Olduke Privrednom sudu 
 3. Privredni sud određuje stečajnog sudiju i stečajnog upravnika 
 4. Oglas u Službenom listu CG 
 5. Sastanak povjerlaca.
 6. Prodaja imovine i namirenje  duga prema poveriocima.
 7. Izrada konačnog stanja likvidacije.
 8. Zatvaranje bankovnih računa.
 9. Brisanje  preduzeća iz registra.

Da li su vlasnici odgovoraju svojom imovinom za dug u društvu s ograničenom odgovornošću?

Obično, ne. U  većini slučajeva vlasnici doo  nisu lično odgovorni za dugove kompanije zahvaljujući zaštiti koju pruža ograničena odgovornost. To znači da imovina poput automobila i imovine koja je u vašem vlasništvu neće biti izložena riziku. Međutim, postoji niz stvari koje ste možda učinili dok ste upravljali ograničenom kompanijom zbog kojih biste mogli lično odgovarati za svoje dugove. To uključuje: 

Potpisali ste ličnu garanciju

Nije neuobičajeno za vlasnika preduzeća da pruži ličnu garanciju za zajam ili neki drugi finansijski ugovor, posebno ako se preduzeće bori da osigura sredstva. Ako ta kompanija kasnije postane insolventna i ako nakon likvidacije nema dovoljno novca za otplatu kredita, vlasnik bi mogao da ostane bez tih sredstava.

Duguje kompaniji novac

Često se događa da direktori iznose novac iz kompanije u obliku direktorskog zajma. Sve dok se novac pravilno obračunava i vraća, to je nešto na što oni imaju potpuno pravo. Problem dolazi kada kompanija postane nesolventna, a novac nije vraćen. U ovom slučaju, kao dio likvidacije, stečajni upravnik tražit će vraćanje svih preostalih iznosa. Ako ne budete mogli da vratite novac iz svojih ličnih sredstava, likvidator bi mogao odlučiti da pokrene sudski postupak protiv vas koji bi vašu ličnu imovinu doveo u rizik.

Nezakonito postupanje ili netačno i malverzacije

Tokom likvidacije, stečajni upravnik (likvidator) istražit će postupke sadašnjeg i bivših direktora u tri godine prije insolventnosti. Ako pronađu primjere malverzacija, nezakonitog,  direktori bi  se smatrali lično odgovornim za neke ili sve dugove kompanije.  

Koliko košta zatvaranje društva sa ograničenom odgovornošću?

Troškovi stečaja i likvidacije nesolventnog društva veći su od zatvaranja solventnog, jednostavno zato što je postupak složeniji i dugotrajniji. Troškovi zatvaranja insolventne kompanije počinju od 60eura sudse takse i 500Eura nadoknade stečajnom upravniku.  Stečajni sudija može da odredi i veću nadoknadu stečajnom upravniku zavisno od trajanja i  složenosti stečajnog postupka.

Solventna kompanija koja više ne posluje  može biti likvidirana  za samo 30EURA sudske takse. 

Da li ste zabrinuti da bi vaša kompanija mogla biti nesolventna?

Ako ste zabrinuti  da bi vaša kompanija već mogla biti insolventna, mi smo na raspolaganju da razgovaramo o bilo kojem pitanju navedenom u ovom vodiču i odgovorimo na vaša pitanja. Molimo vas kontaktirajte danas za besplatne konsultacije bez obaveze sa članom našeg specijalnog tima za stečajnu upravu. 

Mogu li likvidirati svoju kompaniju?

Iako je ovo često postavljano pitanje, jednostavan odgovor je DA. Možete da pokrenete skraceni postupak likvidacije društva čiji ste vlasnik.

Mogu li pokrenuti novu kompaniju nakon likvidacije?

Ako je u pitanju skraćeni postupak likvidacije, nov  firmu možete otvoriti tek posle tri godine. 

Ako je vaša kompanija ugašena ptem stečaja i likvidacije, možete odmah otvoriti novu kompaniju.

Šta likvidacija znači za zaposlene?

LIkvidacija za zaposlene znači prestanak radnog odnosa. 

Kontaktirajte nas

Zakon o stečaju i likvidaciji može da bude  područje, a svaki konkretni slučaj je različit,  pa preporučujemo telefonski poziv za početno savjetovanje. Tada ćemo vas rado upoznati ili samo pismeno potvrditi naš savjet i ponudu.

Pozovite za besplatni savjet

Razgovarajte sa stručnjakom za stečaj i likvidacije preduzeća,  zatražite  hitnu pomoć i zakažite besplatne konsultacije

+382 69590 433

Pošaljite e-poruku

Pošaljite e-poštu našem timu  da dogovorimo povratni termin za razgovor ili zatražite dodatne informacije o tome kako vam možemo pomoći 

selecta.me@gmail.com

Provjerite mogućnost likvidacije

Odmah dobijte informaciju da li bi likvidacija bila adekvatna  mogućnost za rešavanje vaših problema

+382 69590 433