PORESKI SISTEM CRNE GORE

Poreski sistem Crne Gore obuhvata sledece poreze: porez na dobit, porez na dohodak, porez na dodatu vrednost, posebni porezi – akcize (za naftu i naftne derivate, duvanske preradevine, alkohol, bezalkoholna pica, pivo, kafu, automobile i ostala motorna vozila, brodove i avione, luksuzne proizvode), porez na premije osiguranja od automobilske odgovornosti…

прочитај више

Biznismeni iz celog sveta rade u zemljama gde su porezi najniži

Svako ko vodi velike poslove hoće da plaćaju najniže poreze Većina nacionalnih poreskih zakonodavstava priznaje pravo poreskom obvezniku da svoje poslovanje organizuje tako da plati manji porez. Karakterističan je stav jednog sudije američkog Vrhovnog suda: „Svako može organizovati svoje poslove tako da mu porezi budu što je moguće niži; niko…

прочитај више

Kako pokrenuti sopstveni biznis sa malo para?

Kako pokrenuti sopstveni biznis sa malo para? Pod mikrofinansiranjem se podrazumeva finansiranje najugroženijeg sektora stanovništva, odnosno dela populacije kome su vrata banaka zatvorena. Sve je počelo u Bangladešu. Tvorac mikrofinansiranja je profesor ekonomije iz Bangladeša, Muhamed Junus. Bio je prvi koji se okrenuo sistematskom finansiranju siromašnih slojeva stanovništva. Junus je u praksu sproveo…

прочитај више

Izbegavanje poreza DA – Utaja NE

Ne morate da se pomjerite iz svog stana, da biste postali ekskluzivni vlasnik of-šor kompanije na Kipru, potencijalni veliki igrač koji se igra kapitalom i finansijama. Potrebno je da vladate internetom i uzajmite nekoliko hiljade dolara. Vladanje računarom može vas odvesti u nezamislive svetove spekulativnih poslova, tajnih računa, javnih bankarskih…

прочитај више